Jeppe Büchert Netterstrøm og Bjørn Poulsen (red.): Feud in Medieval and Early Modern Europe

Hans Jacob Orning

Sammendrag


Artikkelsamlingen Feud in Medieval and Early Modern Europe er resultatet av et symposium avholdt i Ãrhus i 2003, der de fleste deltakerne har levert sine bidrag. Boka består av et introduksjonskapittel ført i pennen av Jeppe Büchert Netterstrøm, samt åtte kortere artikler, de fleste på 15â20 sider. Knippet av forfattere og tema spenner vidt â med amerikanske og europeiske forskere som fordyper seg i tidlig middelalder (mest Island) og senmiddelalder (mest Tyskland, men også Italia, Frankrike og Danmark), samt en avsluttende artikkel om de virkelig lange linjer. Jeg vil først foreta en kort gjennomgang av artiklene, før jeg i siste del knytter noen mer overordnede kommentarer til artikkelsamlingen.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6700

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.