Franois-Xavier Dillmann: Les magiciens dans l'Islande ancienne. Études sur la représentation de la magie islandaise etde ses agents dans les sources littéraires norroises
PDF ()

Hvordan referere

Hagström, Björn. 2009. «Franois-Xavier Dillmann: Les Magiciens Dans l’Islande Ancienne. Études Sur La représentation De La Magie Islandaise Etde Ses Agents Dans Les Sources littéraires Norroises». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/93.

Sammendrag

Inom den medeltida västerländska litteraturen intar den isländska en särställning. Med början under elvahundratalet bedrevs på Island en förvånansvärt mångsidig och omfattande litterär verksamhet. Förutom genealogiska uppteckningar producerades översättningar från latin av religiösa skrifter, avhandlingar om matematik och astronomi m.m. samt framför allt vad som innebar uppkomsten av en helt ny litteraturgenre, den s.k. isländska sagan eller släktsagan, ett ovärderligt, unikt bidrag till världslitteraturen.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.