Tormod Torfæus: Norges historie. Oversettere fra latin til norsk: Åslaug Ommundsen og Vibeke Roggen, oversettere fra latin til engelsk: Tom Holland og Carolinne White, oversettere fra engelsk til norsk: Ole Thomas Helgesen, Stein Jarving og Aslaug Taksdal
PDF ()

Hvordan referere

Östlund, Krister. 2009. «Tormod Torfæus: Norges Historie. Oversettere Fra Latin Til Norsk: Åslaug Ommundsen Og Vibeke Roggen, Oversettere Fra Latin Til Engelsk: Tom Holland Og Carolinne White, Oversettere Fra Engelsk Til Norsk: Ole Thomas Helgesen, Stein Jarving Og Aslaug Taksdal». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/92.

Sammendrag

I våra forskningsbibliotek finns idag mängder av böcker som inte längre efterfrågas. Kunskap ackumulerad under hundratals år faller sakta i glömska och betraktas just därigenom som irrelevant, trots att den många gånger i själva verket kanske inte är det. De fysiska objekten som innehåller kunskapen har förvisso överlevt och står kvar på hyllorna, men plockas mycket sällan fram. Vilka böcker som uppnår klassikerstatus och därmed kan stå emot tidens tand, bestäms oftast av verkens egna inneboende kvalitéer, men inte sällan har även slumpen ett finger med i spelet. ...
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.