Den eldre fuþark - produkt av germansk kleptokrasi
PDF ()

Hvordan referere

Spurkland, Terje. 2021. «Den Eldre fuþark - Produkt Av Germansk Kleptokrasi». Collegium Medievale 21 (januar). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/70.

Sammendrag

I januar 2006 forsvarte Svante Fischer sin avhandling Roman Imperialism and Runic Literacy. The Westernization of Northern Europe (150-800 AD) for filosofie doktorsexamen i arkeologi ved universitetet i Uppsala. Temaet er forholdet mellom germanerne og romerriket og det forfatteren kaller "vestliggjøringen" (the westernization) av Nord-Europa i perioden 150-800. Denne vestliggjøringen kommer blant annet til uttrykk i oppkomsten av et eget germansk skriftsystem, runeskriften. Tesen er at en germansk skriftkultur oppstod som reaksjon på romersk imperialisme, og han vil sannsynliggjøre denne tesen i lys av begrepet literacy.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.