Olav Haraldssons unge år og relasjonen til engelsk kongemakt. Momenter til et crux interpretum
PDF ()

Hvordan referere

Tveito, Olav. 2008. «Olav Haraldssons Unge år Og Relasjonen Til Engelsk Kongemakt. Momenter Til Et Crux Interpretum». Collegium Medievale 21 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/69.

Sammendrag

Artikkelen drøfter et klassisk problem i tidlig norsk historie; Olav Haraldssons relasjon til engelsk kongemakt. Forfatteren foretar tradisjonshistoriske overveielser, gir en analyse av viktige kilder og peker på parallellen mellom Olav Tryggvasons og Olav Haraldssons forhold til Æthelred II. Han konkluderer med at Olav Haraldsson mest sannsynlig dro til Norge i 1015 som Æthelred II.'s allierte og at det ikke kan ha foreligget noen avtale med Knut den mektige.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.