Stilanalytisk metode og norsk middelaldermaleri
PDF ()

Hvordan referere

Hohler, Erla Bergendahl. 2008. «Stilanalytisk Metode Og Norsk Middelaldermaleri». Collegium Medievale 21 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/67.

Sammendrag

Artikkelen springer ut av arbeidet med en katalogisering av de norske bemalte alterfrontalene fra 12-1300-tallet (London 2004). Grunnarbeidet i en katalog er en presis og detaljert beskrivelse av kunstverkets motiver, detaljer, og utførelse. Sammen utgjør disse kunstverkets "stil". Ved å sammenligne iakttagelsene med tilsvarende trekk i andre kunstverk, og konstatere likheter og ulikheter, blir det ofte mulig å trekke konklusjoner om verkets datering, opprinnelse, bakgrunn eller forbilleder. Metoden kalles "stilkritikk" og er et av kunsthistorikerens mest elementære verktøy. Fremveksten av denne metoden siden 1800-tallet, og dens bruk og nytte innenfor middelalderforskningen, er emnet for artikkelen.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.