Gerhard Schøning: Beskrivelse over Dom-Kirken i Throndhjem 1762
PDF ()

Hvordan referere

Hohler, Erla Bergendahl. 2005. «Gerhard Schøning: Beskrivelse over Dom-Kirken I Throndhjem 1762». Collegium Medievale 18 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/38.

Sammendrag

"Alle" kjenner Gerhard Schøning: historiker, antikvar, med-grunnlegger av det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, rektor, professor og riksarkivar, patriot og entusiast. Avhandlinger om Norges historie, topografi, næringsveier og språk formelig rant fra hans fjærpenn - en produksjon uten sidestykke, og sentral for historikere og antikvarer den dag idag. Han var en gudbenådet fakta-samler; hans "Reise gjennem en Deel av Norge i de Aar 1773, 1774, 1775" er f.eks. uvurderlig som kilde for eksisterende historiske minnesmerker, og for lokal kultur, geografi og jordbruk i Trøndelag og Gudbrandsdalen/Hedmark på 1700-tallet. Dette verket, som etter hans død befant seg i hefteform i København, ble trykket i 191 O (bd. I-II Trøndelag) og i 1980 (bd. III) og ble da tilgjengelig på en helt ny måte.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.