Jonathan Adams & Katherine Holman (red.). Scandinavia and Europe 800-1350- Contact, Conflict and Coexistence
PDF ()

Hvordan referere

Bratheland, Bente Opheim. 2005. «Jonathan Adams & Katherine Holman (red.). Scandinavia and Europe 800-1350- Contact, Conflict and Coexistence». Collegium Medievale 18 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/35.

Sammendrag

Scandinavia and Europe 800-1350- Contact, Confiict and Coexistence er ei omfattande artikkelsamling med bakgrunn i ein todagars tverrfagleg konferanse med same namn, arrangert av Universitetet i Hull i 1999 . Det overordna temaet er dei politiske og kulturelle relasjonane mellom Skandinavia og Europa frå tidleg vikingtid til slutten av høgmellomalderen. Korleis påverka skandinavane dei politiske, kulturelle og sosiale tilhøva i områda utanfor Skandinavia der dei herja, handla eller slo seg ned? Og ikkje minst, kva medførte denne aktiviteten for utviklinga i områda dei kom frå? Desse spørsmåla blir belyste gjennom 2 4 artiklar som dekker eit vidt spekter av perspektiv, geografiske område og fagfelt.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.