Jonathan Adams & Katherine Holman (red.). Scandinavia and Europe 800-1350- Contact, Conflict and Coexistence

Bente Opheim Bratheland

Sammendrag


Scandinavia and Europe 800-1350- Contact, Confiict and Coexistence er ei omfattande artikkelsamling med bakgrunn i ein todagars tverrfagleg konferanse med same namn, arrangert av Universitetet i Hull i 1999 . Det overordna temaet er dei politiske og kulturelle relasjonane mellom Skandinavia og Europa frå tidleg vikingtid til slutten av høgmellomalderen. Korleis påverka skandinavane dei politiske, kulturelle og sosiale tilhøva i områda utanfor Skandinavia der dei herja, handla eller slo seg ned? Og ikkje minst, kva medførte denne aktiviteten for utviklinga i områda dei kom frå? Desse spørsmåla blir belyste gjennom 2 4 artiklar som dekker eit vidt spekter av perspektiv, geografiske område og fagfelt.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6700

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.