Søren Kaspersen & Ulla Haastrup (red.): Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian Images in Medieval and Post-Medieval Europe
PDF ()

Hvordan referere

Aavitsland, Kristin Bliksrud. 2005. «Søren Kaspersen & Ulla Haastrup (red.): Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian Images in Medieval and Post-Medieval Europe». Collegium Medievale 18 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/33.

Sammendrag

Innenfor studiet av middelalderens billedkunst har det i løpet av de siste tre, fire decennier foregått en perspektivforskyvning fra en konsentrasjon om stilutvikling og ikonografiske typer til et stadig større fokus på bildenes kommunikative funksjoner, på deres opprinnelige kontekst og publikums respons. Denne "kontekstuelle" kunsthistorieforskningen har kastet lys over bildenes status i middelaldersamfunnets liv og gitt innsikt i hvordan og hvorfor bilder ble brukt, spesielt i religiøs sammenheng. For dagens forskere står det klart at bildets opprinnelige kontekst og funksjon er en bestemmende dimensjon ved billedspråket i ethvert middelaldersk kunstverk. Innsikten i kontekst og funksjon legger derfor avgjørende føringer på den kunsthistoriske tolkningen.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.