Torstein Jørgensen og Gastone Saletnich. Synder og pavemakt. Botsbrev fra Den Norske Kirkeprovins og Suderøyene til Pavestolen 1438--1531.
PDF ()

Hvordan referere

Kraggerud, Egil. 2005. « Botsbrev Fra Den Norske Kirkeprovins Og Suderøyene Til Pavestolen 1438--1531». Collegium Medievale 18 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/32.

Sammendrag

Det vakte berettiget oppsikt da Jørgensen og Saletnich (J. & S.) i 1999 kunne legge frem nye diplomer til norsk senmiddelalder i boken Brev til Paven. Norske forbindelser med den hellige stol i senmiddelalderen. Vatikanet hadde, bl.a. for disse to forskerne, åpnet opp for innsyn i og publisering av supplikkmateriale fra Det apostoliske pønitensiariat (Penitenzieria Apostolica), et materiale som finnes deponert i Vatikanarkivet. Som appendiks I- sidene 147-64 - i denne sin første publikasjon lot J. & S. trykke utvalgte nye dokumenter sammen med andre tidligere kjente diplomer, dette til belysning av Stavanger bispedømme i sen katolsk tid. Kapittel II ga en innføring i de nye tekster. Publikasjonene - det var også en engelsk parallellutgave - vendte seg mot en bred leserkrets. Denne fikk på kjøpet et nesten overdådig billedstoff.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.