De nordiske husebyenes kronologi og Ull-navnene

Atle Steinar Langekiehl

Sammendrag


En av hjørnesteinene i Asgaut Steinnes' avhandling Husebyar er hans første forsøk på å vise en nær forbindelse mellom husebyene og kulten for guden Ull. Mens Steinnes hevdet at huseby-institusjonen oppstod ca. år 625 e.kr. i det uppsvenske sentralområdet ved Mälaren, har nyere svensk forskning villet tidfeste huseby -organisasjonene i det samme området til 1100- og begynnelsen av 1200-årene. Da Steinnes mente husebyene oppstod i Uppland, ville en slik datering fjerne ethvert grunnlag for hans hypotese om at dyrkningen av Ull kan knyttes til disse administrative sentrene.

Huseby-organisasjonene må likevel være langt eldre enn den tidfestingen enkelte svenske forskere nå hevder for husebyene i Uppland. Siden kronologien er et helt sentralt punkt når det gjelder de nordiske husebyene, er det all grunn til å se nærmere både på Steinnes' hypotese om husebyenes tilknytning til Ull-kultusen og andre sider ved hans argumentasjon.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6700

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.