Gå tilbake til artikkeldetaljene Jan Brendalsmo: Kirkebygg og kirkebyggere. Byggherrer i Trøndelag ca. 1000-1600
Last ned