The communal nature of the judicial systems in early medieval Norway
PDF

Hvordan referere

Sanmark, Alexandra. 2021. «The Communal Nature of the Judicial Systems in Early Medieval Norway». Collegium Medievale 19 (mai). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1932.

Sammendrag

Artikeln behandlar de många kollektiva aspekterna av rättsystemet i det tidigmedeltida Norge. Undersökningen har baserats på tre av de tidigaste norska lagarna: Gulatingslagen, Frostatingslagen samt Kung Magnus Lagaböters landslag. Dessa lagar representerar olika tidsfaser och visar därmed hur rättsystemet förändrades. De kollektiva aspekterna är starkast i Gulatingslagen och blir gradvis svagare i de två senare lagarna.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2006 Alexandra Sanmark