Sara Risberg & Kirsi Salonen: Auctoritate Papae. The Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410-1526
PDF ()

Hvordan referere

Kraggerud, Egil. 2010. «Sara Risberg & Kirsi Salonen: Auctoritate Papae. The Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410-1526». Collegium Medievale 23 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/136.

Sammendrag

Her er atter en utgivelse av dokumenter fra de senmiddelalderske pønitensprotokoller i Vatikanet som med sitt rike materiale belyser kirkerettens håndhevelse i Norden. Boken er det solide resultat av et eget prosjekt som "Svenskt Diplomatarium" ved Riksarkivet i Stockholm har forestått under dets hovedredaktør Claes Geirot som til og med har hatt en egen referansegruppe i ryggen.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.