Ing-Marie Nilsson: Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor

Jan Brendalsmo

Sammendrag


Min bakgrunn for å gjøre en omtale av denne boken er at jeg var fakultetsopponent ved forfatterens disputas ved Lunds Universitet i desember 2009. Ved alle disputaser er det noe å sette fingeren på i avhandlingen som er levert â så også ved dette tilfellet. Denne bokomtalen er skrevet fordi jeg mener det kan være til nytte for flere enn bare respondenten å se nærmere på hvilke utfordringer det kan ligge i å forsøke en flerfaglig tilnærming. Forskning på middelalderens kirker er et relativt sett stort felt i både Norge og Sverige, og det er flere fag som har ââ¬Åsin delââ¬Â av empirien. Siden 1980-tallet har likevel en rekke middelalderarkeologer i begge land bedrevet en type ââ¬Åcrossoverââ¬Â-virksomhet ved å diskutere kirkebygningene ved hjelp av et bredere sett kilder. Utfordringen er at man må kunne mestre sin empiri ved at man mestrer også de andre kildene og den kildekritikk som hører til. Tidvis har slike forsøk vært vellykket, tidvis ikke fullt så vellykket. Og det må sies at det kreves mye for å være faglig oppdatert ikke bare i sitt eget fag men også i ett eller flere andre. Det er etter min mening likevel ingen grunn til ikke å prøve å være flerfaglig, da resultatet i beste fall kan bli at konklusjonene viser seg å ha lengre holdbarhetsdato enn om de kun er formulert på grunnlag av én type kilde. Ing-Marie Nilsson er middelalderarkeolog, og det er nettopp et slikt flerfaglig grep hun har ønsket å ta. At hun på enkelte områder nok likevel kommer en smule til kort, betyr ikke at den som er interessert i temaet middelalderkirker ikke vil kunne ha utbytte av å lese boka.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6700

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.