Audun Dybdahl: Primstaven i lys av helgenkulten: Opphav, form, funk- sjon og symbolikk.
PDF ()

Hvordan referere

Baklid, Herleik. 2016. « Funk- Sjon Og Symbolikk». Collegium Medievale 28 (mars). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1240.

Sammendrag

Audun Dybdahl har med denne boka gitt oss en lenge etterlengtet monografi om primstaven. Primstaven er ikke bare interessant fordi den representerer fortidig tids-regning og er en evighetskalender, men også fordi den er et kulturhistorisk fenomen i skjæringspunktet mellom kirkelig og folkelig tradisjon. Hittil har standardverket om tidsregning og primstavtradisjon vært Brynjulf Alvers bok Dag og merke fra 1970/1981. Men denne boka er klart mer kortfattet m.h.t. selve primstaven.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.