Om Utstein klosters bygningshistorie - avsluttande replikk
PDF ()

Hvordan referere

Ekroll, Øystein. 2009. «Om Utstein Klosters Bygningshistorie - Avsluttande Replikk». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/104.

Sammendrag

Eldbjørg Haug og min gjennomgang av bygnings- og brukshistorien til Utstein kloster i boka om klostret frå 2005 har ført til ein interessant debatt om tolking av bygningsarkeologi vs. skriftlege kjelder. Tidlegare innlegg er Ole Egil Eide i Collegium Medievale nr. 19, Hans-Emil Lidén i dette nummeret og Knut Helle i Historisk Tidsskrift nr. 4/2008. Redaksjonen har gitt meg høve til ein replikk til Lidén sitt innlegg for å setje strek for debatten i Collegium Medievale. Det ville glede meg om debatten kunne halde fram i andre fora for å kome vidare mot ei betre forståing av utviklinga til dette best bevarte klosteranlegget i Noreg.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.