Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350. Unn Plahter, Erla B. Hohler, Nigel Morgan og Anne Wichstrøm
PDF ()

Hvordan referere

Stang, Margrethe C. 2009. «Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350. Unn Plahter, Erla B. Hohler, Nigel Morgan Og Anne Wichstrøm». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/101.

Sammendrag

Innledningsvis vil jeg bemerke at jeg har anmeldt trebindsverket om de norske malte alterfrontalene tidligere, i Historisk Tidsskrift 1:2005. Jeg ble imidlertid anmodet av Collegium Medievales redaksjon om å anmelde det også her, da deres opprinnelige anmelder ble syk. Dette er ikke en blåkopi av den gamle anmeldelsen; siden jeg selv forsker på frontalene, og dermed også bruker bokverket daglig, er forholdet mellom leser og tekst i stadig utvikling. Det reflekteres i det følgende. Som kunsthistoriker har jeg særlig lagt vekt på verkets første bind.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.